Alkuperäiset suositukset

Yhdysvaltain tautien valvonta- ja ehkäisykeskukset (CDC) ja American Academy of Pediatrics (AAP) antoivat aluksi melko konservatiivisia suosituksia. Huolimatta yleisestä kannustuksesta imetykseen ja todisteiden puutteesta SARS-CoV-2-tartunnasta (virus, joka aiheuttaa COVID-19: ää) rintamaidon kautta, he suosittelivat äidin ja vastasyntyneen erottamista, mikä viittaa viruksen tarttumisen riskiin äidin hengitysteiden eritteiden kautta. Tällaisten tiukkojen suositusten perusta (muuten täysin näiden laitosten antamat suositukset) eivät tietenkään olleet joitakin tutkimuksissa vahvistettuja kiistattomia tosiasioita, vaan tuntemattomia: kuinka suuri on covid-19-infektion riski vastasyntyneen aikana?Kuinka vakava tauti voi olla vauvoille?

Samaan aikaan CDC ja AAP korostivat suosituksissaan, että rintamaito on mahdollisesti tärkeä vasta-aineiden lähde vauvalle, ja kun otetaan huomioon kaikki imetyksen edut, niitä olisi kannustettava ilmaisemaan äidin saastunut rintamaito ja käyttämään sitä edelleen tuoreessa muodossa (ilman pastörointia) terveen vauvan syöttämiseksi hoitajalle.

Ennen ilmaisemista äitien tulisi noudattaa käsien ja rintakehän hygieniaa, käyttää naamiota. Pumppaamisen jälkeen kaikki rintamaidon kanssa kosketuksiin yttyneet osat on pestävä perusteellisesti ja koko rintapumppu on desinfioitava valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Yksittäisten terveydenhuoltojärjestelmien suositukset

Kansallisten suositusten lisäksi löytyy myös yksittäisten terveydenhuoltojärjestelmien suosituksia. Esimerkiksi Langonen New Yorkin yliopiston terveydenhuoltojärjestelmää (NYULH) ohjasivat aluksi AAP: n ja CDC: n suositukset (ensimmäisessä painoksessa), julkaisivat alustavan sisäisen oppaan, jossa suositeltiin, että äidit erotetaan syntymän yhteydessä äiti, jolla on COVID-19 (Stephanie Popofsky et al., 2020). Lisäksi suositeltiin, että vauvaa ruokitaan maitoa tarjoavien maitonimitettyjen henkilöiden kanssa.

Kuitenkin kuusi viikkoa alkuperäisten paikallisten ohjeiden julkaisemisen jälkeen niitä muutettiin. Oireettomat äidit, joilla oli positiivisia tuloksia SARS-CoV-2-testistä, saivat jäädä huoneeseen vauvojensa kanssa ja imettää heitä suoraan noudattaen käsihygieniaa ja naamioita.

Suositusten muutos

Kun uusia tietoja sars-coV-2-infektiota saaneiden imeväisten infektioriskistä ja tuloksista tuli esiin, CDC:n ja AAP:n suosituksia tarkistettiin vähitellen yhä uskollisemmaksi (lähempänä who:n asemaa), mikä mahdollisti maidon ilmaisemisen lisäksi myös suoran imetyksen avoliitossa.

Suosituksissaan covid-19-infektion riskiryhmään kuuluvia vastasyntyneitä hoitavia terveydenhuollon tarjoajia mukaan lukien suositukset infektioiden testaamiseksi, ehkäisemiseksi ja valvomiseksi (muutokset 03.08.2020 alkaen; edelleen – vastasyntyneitä koskevat suositukset) CDC päättelee, että SARS-CoV-2-infektion esiintyvyys vastasyntyneillä ei näytä kärsivän synnytysmenetelmästä, ruokintamenetelmästä tai siitä, että äidillä, jolla epäillään tai on vahvistettu COVID-19-infektio, on/yleinen yhteys. Erityisesti nykyiset tiedot osoittavat, että vastasyntyneen tartuntariskissä ei ole eroa riippumatta siitä, onko se erillisessä huoneessa vai jääkö se äidin huoneeseen. Samaan aikaan äidin ja vastasyntyneen varhaisella ja läheisellä kosketuksella on paljon tunnettuja etuja.

Ihokosketuksen yhteydessä CDC:n vastasyntyneiden ohjeissa huomautetaan, että tällä hetkellä ei ole riittävästi tietoja tällaisen kosketuksen rajoittamiseksi, jotta SARS-CoV-2: n tarttuminen vastasyntyneeseen voitaisiin estää.

CDC: n väliaikaisessa oppaassa imettämisestä ja imettämisestä COVID-19: n yhteydessä (muutoksilla 09.06.2020; lisäksi imettävien naisten opas) CDC ilmoittaa, että rintamaito on paras ruokalähde imeväisten. Rajalliset todisteet viittaavat kuitenkin siihen, että SARS-CoV-2:n välittäminen äidinmaidon kautta covid-19-tartunnan saaneelle äidille on epätodennäköistä.

Nykyiset todisteet viittaavat myös siihen, että SARS-CoV-2- infektio vastasyntyneillä on harvinainen ja, jos sitä löytyy, on useimmissa tapauksissa oireeton tai lievä, jossa hengitystukea ei tarvita. Vastasyntyneiden vakavia sairauksia (kun keinotekoista ilmanvaihtoa tarvittiin) on raportoitu, mutta tämä on harvinaisuus. Lisäksi on joskus vaikea määrittää tietyn infektion vaikutusta oireisiin, koska muut syyt (esim. vastasyntyneiden tilapäinen tachipnoe, vastasyntyneiden hengitysvaikeusoireyhtymä) ovat mahdollisia. Vastasyntyneillä, joilla on osallisuuksia, ja keskosillä (joiden raskausikä on <37 недель) риск тяжелого течения COVID-19 может быть выше.

Päätös avoliitosta ja imetyksen tyypistä

CDC: n vastasyntyneiden ohjeissa todetaan, että ihannetapauksessa jokaiselle äidille, jolla epäillään tai on vahvistettu COVID-19-infektio, olisi annettava oikeus valita, onko lapsi samassa huoneessa hänen kanssaan vai pitäisikö hänet eristää hänestä sairauden ajaksi.

CDC tarjoaa myös äideille yhteistyössä vastasyntyneen perheen ja terveydenhuollon tarjoajien kanssa mahdollisuuden päättää, aloitetaanko imetys vai jatketaanko sitä ja missä muodossa (imetys vai ilmaistu maito).

Jotta päätös olisi mahdollisimman tasapainoinen, äidin tulisi keskustella näistä asioista terveydenhuollon tarjoajien kanssa synnytyshoidon aikana ja jatkaa keskustelua synnytyksen aikana. On otettava huomioon, että äidit, joilla epäillään tai on vahvistettu COVID-19-infektio, voivat tuntea olonsa epämukavaksi vauvan mahdollisen infektioriskin vuoksi, ja lääketieteen ammattilaisten tulisi kunnioittaa kaikkia äidin päättämiä.

Päätettäessä vastasyntyneen jakamisesta/erottamisesta äidistä, jolla epäillään tai on vahvistettu covid-19-infektio, sekä sen ruokintatyypistä olisi otettava huomioon seuraavat seikat:

– Äidit, jotka ovat lähellä vauvojaan, oppivat tunnistamaan syöttämisen signaalit, ruokkimaan vauvaa nopeammin ja reagoimaan niihin nopeammin, mikä auttaa imetyksen vakiinnuttamiseen.

Imetys vähentää sekä äitien että imeväisten sairastuvuutta ja kuolleisuutta.

– Jos äiti imettää, hänen tulee ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin (mukaan lukien maskin käyttö ja käsien pesu) minimoidakseen viruksen tarttumisriskin ruokinnan aikana.

– Äidin ja vauvan välinen side muodostuu nopeammin ja helpommin, jos vastasyntynyt on äidin lähellä.

Avoliitto edistää perhelähtöistä hoitoa. Tulevaisuudessa äiti voi valistaa muita perheenjäseniä vastasyntyneen hoidosta sekä toimenpiteistä infektioiden ehkäisemiseksi ja valvomiseksi.

– Äitien, joilla epäillään tai on todettu SARS- CoV- 2- infektio, ei tule katsoa aiheuttavan mahdollista riskiä viruksen tarttumisesta vastasyntyneisiin, jos he täyttävät eristyksen lopettamiskriteerit (ja heidän on oltava kaikkien kolmen kriteerin sarja) ja voivat jatkaa varotoimenpiteitä. Näitä perusteita ovat muun muassa seuraavat:

Taudin ensioireista on vähintään 10 päivää (enintään 20 päivää, jos äidillä on vakava sairaus tai heikentynyt immuniteetti), ja

Viimeisestä kuumeesta on kulunut vähintään 24 tuntia ottamatta antipyreettisiä lääkkeitä tai muita keinoja alentaa kehon lämpötilaa, ja

muut taudin oireet ovat vähentyneet.

Äidit, jotka eivät täytä näitä kriteerejä, voidaan väliaikaisesti erottaa vastasyntyneistä lapsistaan viruksen tarttumisriskin vähentämiseksi. Jos he eivät kuitenkaan pysty erotumaan lapsesta kotiuttamisen jälkeen, ennen kuin he täyttävät edellä mainitut kriteerit, tämän eron tehokkuus on kyseenalainen.

– Erottaminen voi olla tarpeen äideille, jotka ovat liian sairaita huolehtimaan vauvastaan.

– Erottaminen voi olla tarpeen vastasyntyneille, joilla on suurentunut vakavan sairauden riski (esim. keskoset, lapset, joilla on osasairauksia).

– Erottelua ei tarvita, jos vastasyntyneellä on positiivinen tulos SARS- CoV- 2: ssa.

Toimenpiteet COVID-19-tartuntariskin minimoimiseksi

Jos vastasyntynyt jää äidin osastolle epäillyn tai vahvistetun COVID-19:n kanssa, hänen tulee ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin viruksen tarttumisriskin minimoimiseksi. Näistä toimenpiteistä CDC:n hoito-opas:

– Pese kädet saippualla ja vedellä ennen vauvan koskettamista. Tämä pätee erityisesti tapauksiin, joissa kädet ovat selvästi äidin hengitystie-eritteiden saastuttamia. Jos saippuaa ja vettä ei ole saatavilla, äidin tulisi käyttää käsienpuhdutinta, jonka alkoholipitoisuus on vähintään 60%.

– Kangasmaskin käyttö imetyksen aikana.

CDC ilmoittaa myös, että tällä hetkellä ei ole näyttöä, joka tukisi rintapuiden puhdistuksen tehokkuutta ennen ruokintaa tai pumppaamista sekä maidonkeräystuotteiden (esim. pullojen, maitopakkausten) ulkopintojen desinfioinnin tehokkuutta.

CDC:n vastasyntyneiden ohjeissa suositellaan myös, että epäillyn/vahvistetun COVID-19-äidin ja vastasyntyneen välinen etäisyys on 18 metriä tai enemmän (noin 2 metriä) tai että vauva asetetaan inkubaattoriin, jos mahdollista.

CDC selventää myös CDC:n vastasyntyneiden ohjeissa, että maskia on käytettävä, kun hän on kosketuksissa vastasyntyneeseen (eli kun vauva on enennen tai vähemmän kaukana äidistä, jolla epäillään/vahvistetaan COVID-19). Muovisia kasvomaskeja ei suositella, eikä maskeja pidä käyttää alle 2-vuotiaille lapsille.

CDC viittaa siihen, että on olemassa mahdollinen riski, että SARS-CoV-2 välittyy vastasyntyneelle äidiltä (tai muulta yhteyshenkilöltä), jolla on covid-19-tartunta, myös jo ennen infektio-oireiden alkamista. Näin ollen CDC päättelee, että kaikkien hoitajien (vaikka heidän ei epäillä tai olisi vahvistettu olevan COVID-19-infektio) olisi sovellettava ehkäisytoimenpiteitä (naamion käyttö ja käsien peseminen) ennen vastasyntyneiden hoitoa ja sen aikana.

Ruokinta ilmaistuna ja luovuttajamaito

Jos äiti jostain syystä on päättänyt (tai on pakotettu) ruokkimaan ilmaistua maitoa, hänen on pestävä kätensä ennen kuin hän ilmaisee (kuten edellä), ennen kuin hän koskettaa rintapumpun tai pullon osia (tai rintaa, jos se ilmaistaan käsin) ja laittaa kangasnaamari kasvoille. Jos äiti ilmaisee maitoa rintapumpulla, hänen on myös noudatettava suosituksia sen osien asianmukaisesta puhdistuksesta ja desinfioinnista.

Jos mahdollista, ruokkia lapsi ilmaistua maitoa, jos terve henkilö, jolla ei ole suurta covid-19-taudin riskiä vakavassa muodossa.

Jos vastasyntyneen tai maitomaidon imettäminen on mahdotonta, CDC suosittelee luovuttajamaidon syöttämistä. Jos sairaaloissa on vaikeuksia saada luovuttajamaitoa, etusijalle olisi asetettava keskoset, joille imetys on erityisen tärkeää.

Näin ollen uusien tietojen avulla CDC: n ja AAP: n suosituksia imettämisestä ja rinnakkaisisännästä lievennetään vähitellen. Tällä hetkellä paljon riippuu äidin päätöksestä, joka halutessaan ja fyysisenä mahdollisuutena voi nyt imettää suoraan ja jopa harjoitella ihokosketusta vastasyntyneen vauvansa kanssa.